Değerlendirme Kriterleri

T.C.

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

1. Kriter

Erasmus anlaşması yapılmasına aracı olan personel (Bir önceki Erasmus personel ilanından işbu ilana kadar geçen süre içerisinde).

+10 Puan

2. Kriter

1 sene önceki Erasmus+ hibesinden faydalandı ise *1

-9 Puan

3. Kriter

2 sene önceki Erasmus+ hibesinden faydalandı ise *1

-7 Puan

4. Kriter

3 sene önceki Erasmus+ hibesinden faydalandı ise *1

-5 Puan

5. Kriter

4 sene önceki Erasmus+ hibesinden faydalandı ise *1

-3 Puan

6. Kriter

Vatandaşı olunan ülkeye gidilecekse *2

-2 Puan

7. Kriter

Daha önce Erasmus+ Personel Hareketliliği’nden faydalanmamış ise *1

+10 Puan

8. Kriter

Daha önce personel hareketliliği (Giden + Gelen) gerçekleştirilmeyen ülke/üniversiteye gidilecek ise (Davet mektubunu başvuru anında ibraz etmek koşuluyla)

+10 Puan

9. Kriter

Üniversite /Fakülte/Enstitü/Y.O/M.Y.O/Bölüm vb. Erasmus+ Koordinatörü ise  (en az 6 aydır görev yapıyor olmak) *3

+10 Puan

10. Kriter

Üniversite/ Fakülte/Enstitü/Y.O/M.Y.O/Bölüm vs. Erasmus+ Yardımcı Koordinatörü ise 2 (en az 6 aydır görev yapıyor olmak) *4

+6 Puan

11. Kriter

Engelli personel ise (Belgelendirmek kaydıyla)

+15 Puan

12. Kriter

Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel ise (Belgelendirmek kaydıyla)

+15 puan

13. Kriter

Bir önceki akademik senede Erasmus+ kapsamında gelen öğrencilere İngilizce ders veren öğretim elemanı/üyesi ise (birden fazla ders veren öğretim elemanı toplamda +5 puan alır)

+10 puan

14. Kriter

Bir önceki akademik senede Erasmus+ kapsamında gelen öğrencilere verilen İngilizce dersi asiste eden Arş Gör. ise *5 (yardımcı olunan ders sayısı artarsa puan değişmeyecektir)

+10 puan

15. Kriter

İngilizce veya gidilecek ülkede/ders verilecek veya eğitim alınacak bölümde kullanılan yabancı dil puanlarından (ÜDS, YDS, KPDS veya eşdeğeri) 65 üzerinde alınan puan neticesinde aşağıdaki hesaplamadan elde edilen ek puan

Yabancı dil puanı – 65

16. Kriter

Ders verme hareketliliğine başvuran akademik personel için ek puan

Profesör; +4 puan

Doçent; +3 puan

Dr. Öğr. Üyesi; +2 puan

17. Kriter

Eğitim alma hareketliliğine başvuran akademik personel için ek puan

Dr. Öğr. Üyesi; +4 puan

Doçent; +3 puan

Profesör; +2 puan

1 Daha önce başvuru sahibinin çalıştığı kurum da dahil olmak üzere.

2 Program Ülkelerinden birinin vatandaşı olup da Türkiye’de ikamet eden bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele düşük öncelik verilir.

3 Birden fazla Erasmus+ Bölüm Koordinatörü veya Yardımcı Koordinatörü var ise, Bölüm Başkanı’nın inisiyatifi dikkate alınacaktır.

4 Başvuru sırasında Koordinatörlük Atama yazısının ibrazı zorunludur.

5 Bölümünden onaylı yazı getirmesi koşuluyla dersi asiste eden sadece 1 Arş. Gör.’e puan verilecektir. Aynı dersi birden fazla Arş. Gör.’ün asiste etmesi durumunda, Bölüm Başkanı’nın inisiyatifi dikkate alınacaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2019, Salı