İletişim Bilgileri

 

Dış İlişkiler Koordinatörü; Prof. Dr. Duygu Perçin RENDERS

Kurum Erasmus Koordinatörü; Araş. Gör. Dr. Emrah TÜMER

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Erasmus Koordinatörü; Dr.Öğr.Üyesi Meltem IŞINTAŞ ARIK

Ebelik Bölümü Erasmus Koordinatörü; Dr.Öğr.Üyesi Cansu ÖZBAYER

Hemşirelik Erasmus Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Kevser KARACABAY

Hemşirelik Erasmus Kooridnatör Yardımcısı; Dr.Öğr.Üyesi Emel SEZİCİ

İletişim için mail adresimiz: iro@ksbu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020, Pazartesi