2020-2021 Dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başladı

2020-2021 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dış İlişkiler koordinatörlüğü olarak, 2020-2021 Proje Dönemi’nde 2019-1-TR01-KA103-069963 ve 2020-1-TR01-KA103-091917 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında üniversitemize aktarılan hibe miktarınca Avrupa’ya 4 öğrenci gönderilecek olup 15 Ocak– 1 Şubat 2021 tarihine kadar üniversite öğrencilerimizden başvurular alınacaktır.

Hareketliliklerin 31 Ekim 2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrencilere 2 ay hibe verilecektir.

SEÇİM KRİTERLERİ

1. Staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin, başvuru tarihleri arasında staj yapacakları kurumdan imzalı ve mühürlü davet mektubu almaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde davet mektubunu temin edemeyen öğrencilerin başvuru yapamayacak ve hareketlilikten faydalanamayacaktır. Bu nedenle öğrencileri davet mektubu almak için araştırma yapmaya bir an önce başlamaları gerekmektedir.

2. Erasmus+ Değişim Programı, Staj Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde bir yükseköğretim programına en az bir akademik dönem süre ile kayıtlı olmuş olmaları gerekmektedir. 2020-2021 akademik yılında kaydolmuş öğrenciler (Hazırlık öğrencileri hariç), 2021-2022 Proje Dönemi’nde bu programa başvuru yapabilirler.

3. Erasmus+ Değişim Programı, Staj Hareketliliğine bölümünde staj zorunluluğu olan veya olmayan bütün öğrenciler başvurabilir. Ancak, davet mektubu alınan kurumun, öğrenim görülen bölümle doğrudan ilgili olması ZORUNLUDUR.

4. Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin, en az 2.20/4.00 genel akademik ortalamaya sahip olmaları gerekmektedir. Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel değildir. Yatay ve dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalaması dikkate alınır.

 

5. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin, en az 2.50/4.00 genel akademik ortalamaya sahip olmaları gerekmektedir. Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel değildir. Henüz transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu dikkate alınır.

 

6. Yabancı dil sınavında baraj 55 olarak belirlenmiştir. Öğrencinin kendi isteğine bağlı olarak, son 3 yıl içerisinde alınmış “Üniversitelerarası Dil Sınavı (ÜDS)” veya “Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS)” “Yabancı Dil Sınavı (YDS)”, “YÖKDİL” ya da TOEFL notunu başvuru sırasında teslim etmesi durumunda, sınavdan elde etmiş olduğu puan yabancı dil yeterlilik sınavı barajını sağlıyorsa Yabancı Dil Yeterlilik puanı yerine sayılacak ve yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’ndan muaf olabilecektir. Ancak, anlaşmalı olan kurumlara gidilmek istenirse minimum kendi istedikleri puan dikkate alınacaktır.

7. Erasmus+ faaliyetinden hiç yararlanmamış öğrencilere öncelik verilmesi amacıyla, daha önce Erasmus Hareketlilik faaliyetinden yararlanmış öğrencilerden (hibeli ya da hibesiz) Toplam Akademik Puanı (Dil Puanı + Akademik Başarı Düzeyi) üzerinden 10 puan düşürülecektir.

 

Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır.

Ağırlıklı ders ortalaması (YÖK tarafından belirlenen 100’lük not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.)

 % 50 (Toplam 100 üzerinden)

Yabancı dil bilgisi

 % 50 (Toplam 100 üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

 +15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) (Engelli/özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir.)

 +10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (belgelenmek kaydıyla)

 +10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

 +10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

 -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

 -10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

 -10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

 -10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

 -5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

 -5 puan

 

8. Başvurular erasmus.ksbu.edu.tr web sitesindeki duyuru linkinden online formu kullanılarak yapılacaktır.

9. Öğrenci istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Öğrencinin faaliyetten hibesiz faydalanabilmesi için de başvuru yapması, başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması ve yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’ndan barajı geçmesi gerekmektedir.

10. Başvurunun tamamlanması için aşağıdaki listede bulunan belgelerin tamamının 1 Şubat 2021 günü saat 16:00'a kadar iro@ksbu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

11. Staj Hareketliliği yapmaya hak kazanan öğrenciler en fazla 2 ay boyunca hibelendirilir. Hareketliliklerin 2021-2022 güz dönemi bitimine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Öğrenci Hareketliliği

Öğrenci/personel hareketliliğinin çevrimiçi başlaması, küresel salgının seyrine göre çevrimiçi devam etmesi ve çevrimiçi tamamlanması AB Komisyonu tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında uygun kabul edilmiştir.

Bu ihtimallere ilişkin hibelendirme şu şekilde olacaktır:

a) Hareketlilik çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için olağan bireysel destek hibesi verilir.

b) Hareketlilik çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: bireyse destek hibesi verilmez. Ancak hareketliliğin fiziksel olarak tamamlanacağı düşüncesiyle katılımcı tarafından yapılan harcamalar Ulusal Ajans tarafından açıklanan 3.a maddesinin II. bendine göre karşılanır.

c) Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi tamamlanabilir. Ulusal Ajans tarafından açıklanan 3.c’deki kurallara göre hibe verilir.

d) Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanır: olağan bireysel destek hibesi verilir.

e) Dersler sanal olarak ev sahibi ülkede alınır: olağan bireysel destek hibesi verilir.

 

Başvuru Belgeleri

a. Online Başvuru Formu

b. Öğrenci Belgesi (Öğrenci işlerinizden onaylı olarak iro@ksbu.edu.tr gönderilmesi gerekmektedir)

c. Transkript/Not Dökümü (en son dönemi de içine alan güncel ve Öğrenci işlerinizden onaylı belgenin online olarak iro@ksbu.edu.tr gönderilmesi gerekmektedir.)

d. Yabancı dil sınavından 55 ve üstü puan aldığını gösteren ekran görüntüsü veya buna denk son 3 yıl içerisinde girilmiş KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL/TOEFL sonuç Belgesi (iro@ksbu.edu.tr gönderilmesi gerekmektedir).

e. Davet Mektubu başvuru sırasında teslim edilecektir (iro@ksbu.edu.tr gönderilmesi gerekmektedir). Öğrencilerin davet mektuplarını 1 Şubat 2021 tarihinden önce teslim etmesi gerekmektedir. (Davet mektubu araştırmak için https://erasmusintern.org/ adresinden yararlanılabilir).

Anlaşmalı üniversiteler sayfamızdan anlaşmalar takip edilebilir.

**Başvuru sırasında yaşamış olduğunuz sorunları iro@ksbu.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz**

Başvuru Takvimi

Staj Hareketliliğinin ilanı

 11 Aralık 2020

Başvuruların Alınmaya Başlanması

 15 Ocak – 1 Şubat 2021

Davet mektuplarının son teslim edilme tarihi

 

Kesinleşmemiş Sonuçların İlanı

 1 Şubat 2021

 

 3 Şubat 2021

Başvuru Sonuçlarına İtiraz ve Feragat Süresi

 3-19 Şubat 2021

Bilgilendirme Toplantısı

 Tarih daha sonra duyurulacaktır.

Proje Bitiş Tarihi

 

 2021-2022 Güz dönemi sonu

 Başvuru yapan öğrenciler bu tarihler arasında 2 ay (60 gün) faaliyetlerini gerçekleştirebilirler.

 

HİBE MİKTARLARI

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj (Avro)

 1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 600

 3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 400

 

ÖNEMLİ:

  • Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde proje bitiş tarihine kadar tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.

 

  • Mevlana kapsamında gelen, TÜBİTAK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kapsamındaki benzer programlardan gelen öğrenciler hareketliliklerden faydalanamazlar.
  • Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği ve Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışında olup, 2019-2021 Proje Dönemi Erasmus+ Staj Hareketliliği’ne başvurmak isteyen öğrencilerimiz belgelerini mail yoluyla gönderebilir.

 

24 Ocak 2021, Pazar / 168 defa okundu.